۱۳۹۴-۰۵-۲۷

بخاری چدنی

بخاری چدنی به شکل مطبق و پایه‌دار، با تکنیک ریخته‌گری. دارای مخزن و دریچه سوخت و دریچه انتقال هوا و خروج دود،
ارتفاع بخاری: 63 س.م.،
قدمت: دوره معاصر.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود