۲۴ مرداد ۱۳۹۴

نخستین تمبر پستی جهان

نخستین تمبر پستی جهان؛ معروف به «پنی سیاه».
تاریخ انتشار: 6 مه1840
شماره اموالی:  کد 152 UK  ر1
نخستين تمبر پستي جهان معروف به پني سياه در تاريخ 6 مه 1840 در انگلستان منتشر گرديد. تصوير روي اين تمبر، نيم رخ ملكه ويكتوريا را نشان مي‌داد كه در پس زمينه‌اي مشكي چاپ گرديده بود. واژه پني روي اين تمبر و رنگ سياه آن موجب شد اين تمبر به پني سياه «Penny Black» مشهور گردد. گفتني است به دليل ابداع اولين تمبر پستي جهان در انگلستان، تمبرهاي اين كشور تنها تمبرهايي هستند كه فاقد نام كشور مي‌باشند. تعداد  قطعات منتشر شده اين تمبر برابر با  68808000   بود و استفاده از آن بيش از يك سال ادامه داشت. اهدایی دکتر محمّد تقی رضوان پرادان، در آبان 1386.