۱۳۹۷-۰۵-۰۱

تمبرهای پست انقلابی ایران در گیلان

تاریخ انتشار: 1300 – 1299ش
شماره اموالی: کد 39 ر79 
این تمبرها که یادآور دوران هفت‌ساله اقدامات میرزاکوچک‌خان جنگلی تحت عنوان «نهضت جنگل» است، در اواخر دوره قاجار و در بین سال‏های 1299 و 1300ش توسط حامیان وی در استان گیلان چاپ و منتشر گردید و مورد استفاده پستی قرار گرفت. تمبرهای پست انقلابی ایران شامل 5 قطعه به بهای اسمی 3، 6، 9، 12 و 24 شاهی است. تصویر روی این تمبرها، یکی از قهرمانان اسطوره‏ای شاهنامه فردوسی به نام کاوه آهنگر را نشان می‏دهد که پرچم سرخ رنگ را در دست نگه‎داشته است. کتیبه پست انقلابی ایران و مهر دستی «گیلان، 25 ثور 1299» نیز روی این تمبر مشاهده می‏ شوند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود