آثار برگزیده

دیس چینی آبی و سفید
محل نمایش: گنجینه ظروف
جنس و تکنیک: چینی چرخ ساز
طول: 44.8 ، ارتفاع: 4.6 س.م.
دوره زمانی: قرن 8 ق.
به شکل گل هشت پر

موزه آستان قدس رضوي حدود 16 قطعه ظروف آبي و سفيد و هشت قطعه سلادن در اختيار دارد كه پس از بررسي و مطالعه مشخص شد كه بعضي از آنها منحصر به فرد است و حتي در خود كشور چين يافت نمي‌شود.
اندازه و ابعاد ظروف آبي و سفيد و سلادن تقريباً بسيار بزرگ است زيرا چيني‌ها ظروف بزرگ را غالباً براي صدور به كشورهاي مسلمان مي‌ساختند ظروف موجود در موزه آستان قدس رضوي شامل يك قطعه سيني چيني بزرگ، قدح، قاب، كاسه‌هاي بزرگ، بشقابهاي توگود بزرگ و گلدانهاي حجيم و سنگين مي‌باشد.
چيني‌هاي آبي و سفيد موجود در موزه بيشتر به قرون 15 و 16 ميلادي مربوط است و همه رنگها بدون استثنا، رنگ آبي زير لعاب شفاف دارند و در زير لعاب بدنه خارج و داخل و يا كف پايه خاصي از آنها، كلماتي به زبان چيني نگاشته شده است.