۱۳۹۴-۰۶-۰۷

تنگ سفالی با نقش آبی سفید

دوره زمانی: اوایل دوره صفوی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود