۷ شهریور ۱۳۹۴

آبریز مردانه

آفتابه یا آبریز مردانه با روکش طلا؛ از سرویس عروس،
جنس و تکنیک: نقره با روکش طلا، قالبی، برجسته کاری،
طول 19.2 و ارتفاع: 18.1 و قطر: 6.5 س.م.،
دوره زمانی: قرن 13 ق.