۱۳۹۴-۰۵-۱۸

قرآن وقفی ابن کثیر

تاریخ کتابت: قرن 4ق،
تاریخ اهدا: 393ق،
اهداکننده: ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر؛ وزیر سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی،
خط: کوفی دوره تکامل 4سطری،
جنس، نوع و رنگ اوراق: کاغذ دولت‌آبادی حنایی،
تعداد اوراق: 142 برگ، شامل جزء 13،
آغاز: و ما أبرئ نفسی إن النفس (یوسف: 53)، انجام: و لیذکر أولو الألباب (ابراهیم: 52)،
ابعاد: 10.7 × 7.8 س.م.،
جلد: تیماج عنابی (به شیوه کتاب آرایی ایرانی در مکتب خراسان قرن چهارم قمری)،
شماره ثبت: 930219

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود