آثار برگزیده

قرآن با دستخط منسوب به حضرت امام رضا علیه السلام
خط: کوفی 16سطری
جنس، نوع و رنگ اوراق: پوست، نباتی
تعداد اوراق: 27 برگ
ابعاد: 25 × 17/7 س.م.
جلد: تیماج قهوه ای روشن
شماره ثبت: 930267

این قرآن، دارای 27 ورق از جنس پوست به رنگ نباتی است. متن آن از وسط آیه 60 سوره مبارکه «نور» آغاز شده، به ترتیب شامل سوره‏ های قصص، عنكبوت، روم، لقمان، سجده، احزاب، مؤمنون، فصلّت، جاثيه، أحقاف و واقعه می ‏باشد و به آیه 4 سوره مبارکه «حدید» ختم می شود. امّا به جز سوره های مبارکه «لقمان» و «سجده»، به دلیل نبود برخی از اوراق، هیچ یک از سوره های آن کامل نیستند؛  آیات به خط کوفی ممتاز با مرکب مشکی مایل به قهوه ای در 16 سطر در فضایی به ابعاد 17/7 × 12/2 سانتی متر نگاشته و با دایره ‏های قرمز، اِعراب‏ گذاری و با نقطه ‏های مشکی، نقطه‏‎گذاری شده است؛ علامات تشدید، همزه و مد به رنگ زنگار (سبز) گذاشته شده است. دارای هفت سر سوره به زر تحريردار (عنكبوت، لقمان، سجده، احزاب، فصّلت، احقاف، حديد) مزيّن به نقشي زريّن به طرح اسليمی و به شكل درختی كه درحاشیه آن واقع  است . در پايان هر سوره خطي مستقيم  و گره‏ دار به تحرير و زر تا آخر سطر كشيده شده، و در فاصله هر ده آيه يك ترنج كوچك به تحرير و زر و زنگار و شنگرف نقش شده است. دارای مُهرهای تاریخی بازدید از این نسخه است. جلد این قرآن نوساز و از چرم تيماج قهوه‏ ای روشن است که با جدول‌بندی مزدوج و نقش یک ترنج ضربی تزیین شده است.
کتابت این قرآن به امام علي بن موسی الرّضا (ع) (148 تا203ق)  نسبت داده شده است؛ در اوراق کاغذی اضافه شده به آغاز این نسخه یادداشتی از آیت الله سیّد هادی میلانی (1273تا1354ش) دیده می شود که در آن، به این انتساب تصریح شده است. این نسخه پیش از انتقال به حرم رضوی، در منزل علّامه سیّد علی نوری در نجف اشرف نگهداری می شده و در بهمن ماه 1338 مقارن با دوران نیابت تولیت آقای محمّد مُهران (1277 تا 1353ش) خریداری و توسط تولیت وقت آستان قدس رضوی، وقف کتابخانه حرم رضوی می شود.