۱۳۹۴-۰۵-۱۸

قرآن کامل به خط میر عبدالقادر حسینی

تاریخ کتابت: اواخر قرن 10 و اوایل قرن 11ق،
اهداکننده: سلطان ابراهیم قطب شاه؛ از سلاطین شیعه سلسله قطب‌شاهیان حیدرآباد دکن، در 970 ق،
خط: ریحان 12سطری،
جنس، نوع و رنگ اوراق: کاغذ خانبالغ نخودی،
ابعاد: 56 × 37 س.م.،
تعداد اوراق: 339 برگ،
جلد: سوخت معرق.
شماره ثبت: 93022

گالری تصاویر