۱۰ شهریور ۱۳۹۴

مدال طلای دکتر امراللّه احمدی

مدال طلای نمایشگاه بین المللی آیتکس برای کشف تأثیر داروی حصاآ بر روی بیماران سرطانی، مالزی، 2009 م.