۱۰ شهریور ۱۳۹۴

مدال طلای عبدالرضا کارگر

مدال طلای اولین دوره مسابقات بین المللی کشتی ارتش‏های جهان، رم، ایتالیا، 1995م/ 1389ش