۱۰ شهریور ۱۳۹۴

مدال طلای مجید خدایی

مدال طلای مسابقات بین المللی کشتی آزاد زیلوفسکی، لهستان، 2001 م.