۱۳۹۴-۰۶-۱۰

کاپ قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین

کاپ مقام اول مسابقات جهانی روبوکاپ آزاد رشته ربات امداد گر، آلمان، 2005 میلادی.
اهدایی دانشجویان مرکز تحقیقات مکاتیورنیک دانشگاه آزاد واحد قزوین

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود