آثار برگزیده

تابلوی معرق عصر عاشورا
ابعاد: 4×6 متر
تعداد قطعات: 101250 قطعه چوب
هنرمند: محمد توانا
اهداکننده: محمد توانا، 1383 ش.

این تابلو دارای شش قسمت مجزّا وقابل اتصال است. مدت زمان کار روی اثر 26850 ساعت ( 24 ماه ) و تعداد قطعات 101250 قطعه.

مصالح بکاررفته دراین اثر 30نوع چوب (به نامهای ، گردو ، نارنج ، شمشاد ، عناب ، کیکم ، افرا ، زبان گنجشک ، چنار ، راش ، ممرز ، کرات ، انجیلی ، توسکا ، زیتون ، سنجد ، خرمندی ، نمدار ، شب خسب ، گلابی ، بادام ، اقاقیا ، زرد آلو ، آزاد ، تبریزی ، بلوط ، ملچ ، قره قاج ، اکالیپتوس ، گیلاس ، وتوت ) که شامل 95 درصد مصالح می باشد به کار رفته است، رنگ طبیعی آنها نشان دهندة عظمت خلقت خداوند است. مقدار کمی صدف طبیعی ، خاتم ، مس ، برنج وآلومینیوم نیز بکار رفته است.