۱۹ مرداد ۱۳۹۴

گلدان قلمزنی شده

گلدان مسی قلمزنی شده، مزین به اسامی ائمه اطهار علیهم‌السلام و تزئینات بوته جقه،
اهدایی: علی اصغر سیدین از اصفهان