۵ شهریور ۱۳۹۴

ذات‌الحلق

ذات‌الحلق یا آرمیلار یکی از مهم‌ترین وسایل نجومی قدیمی است. این وسیله از تعدادی حلقه تو در تو که بر پایه‌ای سوار است ساخته شده است. با وسیله آن علاوه بر رصد ستارگان و تعیین مختصات آنها، بسیاری از مسائل نجوم از جمله؛ تبدیل مختصات افقی و استوایی و دایره‌البروجی به یکدیگر را حل می‌کردند.
ساعت نجومی که به‌وسیله چند چرخ دنده به ذات الحلق نصب می‌شود به تناسب زمان طی شده حلقه‌ها را به حرکت در می‌آورد که نماینده شکل وضعی آنها نسبت به زمین می‌باشد