۵ شهریور ۱۳۹۴

قطب‌نما و قبله‌نمای عبدالائمه

قطب‌نما و قبله‌نمای برنجی با قاب نقره،
سازنده: استاد عبدالائمه،
قدمت: قرن 12ق. (دوره صفویه)،
تاریخ اهداء: 1345ش .
قطب‌نما یک آهن ربای میله‌ای کوچک و بسیار سبک است که روی پایه‌ای سوزنی بسیار ظریف و با اصطکاک بسیار کم قرار گرفته است، میدان مغناطیسی زمین به آهن ربا نیرو وارد می‏کند و باعث هم جهت شدن عقربه با میدان مغناطیسی زمین می‏شود، بدین ترتیب شمال و جنوب مغناطیسی زمین تعیین می‏گردد و از آنجا که محور میدان مغناطیسی زمین و محور چرخش آن اختلاف بسیار کمی باهم دارند می‌توان شمال و جنوب جغرافیایی زمین را با قطب‌نما تعیین کرد