۲۴ مرداد ۱۳۹۴

قالی بته سراسری

محل بافت: کاشان،
دوره زمانی: نیمه دوم قرن 13 ش (دوره قاجار)،
جنس: (تار: پنبه، پود: پنبه، پرز: پشم)،
ابعاد: 320×220 س.م.،
رج شمار: 35 گره نامتقارن در 6.5 س.م.،