۱۴ مرداد ۱۳۹۴

محراب پیش روی مبارک

این محراب در ابعاد 273 در 220 سانتی‌متر، به صورت نیمه برجسته از کاشی زرین‌فام ساخته شده در گذشته بر دیوار جنوب غربی روضه منوره و پیش روی مبارک نصب بوده است. این اثر ارزشمند در سال 612 ه. ق. به سفارش«عبدالعزیز بن آدم قمی»، توسط محمد بن ابی‌طاهر کاشانی و با همکاری «ابوزید نقاش» ساخته شده ،و دارای سه طاق‌نما و دو حاشیه دراطراف آن می باشد که بر دور حاشیة خارجی محراب نواری از کاشی فیروزه‌ای کشیده شده است.. طاق‌نمای بزرگ با قوس تیزه‌دار بر روی دو نیم ستون (که در گذشته از بین رفته و مجدداً از جنس سنگ مرمر بازسازی شده است) با سر و پایه ستونهای گلدانی شکل قرار گرفته است، طاقنمای میانی، دارای دو نیم ستون با سر و پایه ستون در دو طرف آن وطاقنمای سوم با قوس تیزه‌دار و نیم‌ستونهایی با سر و پایة مشابه طاق‌نمای وسط است. هر سه طاق‌نما دارای حاشیه کتیبه‌دار هستند. هم اکنون این اثر فرهنگی تاریخی با ارزش و منحصر بفرد در طبقه همکف موزه مرکزی آستان قدس رضوی به نمایش گذاشته شده است.