۲۴ دی ۱۳۹۴

ابریق فولادی قلمزنی شده عمل فیض الله شوشتری

ابریق فولادی قلمزنی شده عمل فیض الله شوشتری
شماره ثبت: 92051
ابعاد: طول:7/29 عرض: 2/19 عمق: 2/29
نام سازنده: فیض الله شوشتری
محل ساخت: اصفهان
تاریخ ساخت: 1127 ق.
واقف: سلطان حسین موسوی
ابریق فولادی قلمزنی شده عمل فیض الله شوشتری نمونه ای از هنر فلزگری دوره صفویه. بدنه در دو طرف یک دایره برجسته دارد که داخل و خارج این دایره تزئیناتی قلمزنی شده است. داخل دایره در دو طرف شاخه های گل محمدی به صورت تمام رخ و نیم رخ قلمزنی شده است. در یک طرف آفتابه در کناره شاخ و برگ گل های محمدی دور تا دور دایره عباراتی به خط ثلث و ریز قلمزنی شده است که بدین شرح می باشد: (( وقف نمود این ظرف را برآستانه مقدسه امام معصوم شهید ابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه الصلوه و السلم کلب علی سلطان حسین موسوی که در آن روضه منوره استعمال شود)).