۱۳۹۴-۰۶-۰۷

ساعت آفتابی و تقویم

در این ساعت تراز بودن بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل برای سیستم ساعت، پایه تراز کننده‌ای طراحی شده تا با استفاده از آن ابتدا ساعت را با افق هم راستا نموده و سپس زمان سنجی انجام شود. این کار با حباب تراز تعبیه شده بر سه پایه و تنظیم پیچ‌ها حاصل می‌شود

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود