۷ شهریور ۱۳۹۴

ساعت آفتابی حلقه‌ای

این وسیله شامل دو حلقه است یکی به قطر 8 و ضخامت 4 و دیگری به قطر 6.1 و ضخامت 0.4 سانتی‌متر.
این دو حلقه در حالت عادی داخل هم قرار می‌گیرند و با هم یک حلقه پهن می‌سازند. زمانی که مورد استفاده قرار می‌گیرد حلقه وسطی باز شده عمود بر حلقه بزرگتر قرار می‌گیرد. حلقه بزرگتر به 17 قسمت کوچکتر تقسیم می‌شود که بین دو قسمت با حروف ابجد نوشته شده است، به قسمت کوچکتر مساوی تقسیم می‌شود
برچسب ها:
ساعت آفتابی, ساعت حلقوی, انواع ساعت, گنجینه ساعت