۱۳۹۷-۱۲-۲۲

نمایشگاه «اسناد نقاره‌خانه رضوی»

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان ‌قدس‌ رضوی، در حاشیۀ رونمایی از اسناد نقاره‌خانۀ حرم مطهر رضوی،  نمایشگاهی از کهن‌ترین اوراق این اسناد در گنجینۀ قرآن و نفایس آستان قدس رضوی برپا شد. این اسناد موضوعات گوناگون همچون پرداخت حقوق، اسامی افراد، شرح وظایف، سازهای نقاره‌خانه، ساختمان نقاره‌خانه و تعمیرات آن در سال‌های مختلف را شامل می‌شود. سند پرداخت حقوق مهتر حاجی طبال در سال 1012 هجری قمری، کهن‌ترین سند مربوط به نقاره‌خانۀ رضوی است که در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است.
این نمایشگاه از سه‌شنبه 21 اسفند به مدت یک هفته در محل گنجینۀ قرآن و نفایس موزۀ آستان قدس رضوی واقع در صحن کوثر حرم مطهر برپا است.