۱۳۹۴-۰۴-۲۰

ساعت بازدید موزه ها

- موزه قرآن و نفایس و هدایای مقام معظم رهبری:
همه روزه بجز پنج شنبه ها:  از ساعت 8 الی 12 ، پنج شنبه ها:  از ساعت 8 الی 11:30


- موزه تخصصی فرش:
همه روزه بجز پنج شنبه ها:  از ساعت 8 الی 12 ، پنج شنبه ها:  از ساعت 8 الی 11:30


- موزه مردم شناسی:
همه روزه بجز پنج شنبه ها:  از ساعت 8 الی 12 ، پنج شنبه ها:  از ساعت 8 الی 11:30


- موزه مرکزی:
شنبه تا پنج شنبه: از ساعت 8 الی 17:45 ، جمعه ها: از ساعت  8 الی 12

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود