۲۰ تیر ۱۳۹۴

ساعت بازدید موزه ها

ساعت بازدید:
•    موزه مرکزی 
      -    در ایام عادی سال:  8:00 صبح تا 17:45 عصر
      -    در تعطیلات نوروز و تابستان: 8:00 صبح تا 20:45 شب

•    موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) و تالار آثار استاد فرشچیان
•    موزه فرش
•    موزه مردم شناسی
      -    همه روزه: 8:00 صبح تا 12:30 ظهر


بهاء بلیط ورودی:
•    موزه مرکزی و موزه فرش (یک بلیط)
      -    برای بازدید کنندگان داخلی: 50,000 ریال
      -    برای بازدید کنندگان خارجی: 300,000 ریال 

•    موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) و تالار آثار استاد فرشچیان (یک بلیط)
      -    برای عموم: 20,000 ریال
•    موزه مردم شناسی
      -    برای عموم: 20,000 ریال