۲۵ تیر ۱۳۹۴

برخی اصطلاحات تمبرشناسی

اقلام پستی (Postal stationary): شامل پاکت نامه های تمبردار و بدون تمبر دارای مهر ابطال یا مهر پستی، کارت پستال ها، کاغذ نامه ها، اِروگرام ها یا نامه های هوایی، رَپرها یا لفاف ها می شوند که بیشتر آنها دارای حکّ یا نقش تمبر که نشانه پیش پرداخت کرایه پستی است، می باشند.

تاریخچه پستی(Postal history): به مطالعه تشکیلات پستی و چگونگی عملکرد آنها، جمع آوری پاکت نامه ها و اقلام وابسته که نشان دهنده دوره های مختلف تاریخی در تشکیلات پستی می باشند، اصطلاحاً تاریخچه پستی گفته می شود.

پاکت‌ مُهر روز (First Day Cover or FDC): تمبرهای یادگاری را در روز انتشار بر روی پاکت مصور مخصوص یا آرم دار که توسط شرکت پست تهیه گردیده چسبانده و با مهر مخصوص و تاریخ دار  همان روز  ابطال می‌گردد؛ به این پاکت‌ها، پاکت‌ مُهر روز گفته می شود.

سورشارژ یا روچاپ (Surcharge or Overprint): مُهری است که جهت تغییر قیمت، تغییر حکومت و ...  روی تمبر می‌زنند.

فیلیگران (Watermark): به نوشته یا  علامتی  گویند که در متن  کاغذ وجود دارد و در برابر نور دیده می‌شود.

دپلاسه (Displaced): نوعی خطای چاپی است که در رنگ بندی تمبر، صورت می پذیرد و آن زمانی است که یکی از رنگها از محل اصلی خود جدا شده و جای آن خالی یا با رنگ دیگری پر شده باشد.

ارور (Error): در لغت به معنای خطا و اشتباه می‌باشد و در تمبرها هنگامی‌ است که در مرحلة چاپ خطایی نظیر وارونه شدن یا اشتباه در درج ارزش (بهاء اسمی) تمبرها صورت  پذیرد.