۱۰ تیر ۱۳۹۵

معرفی برخی آثار با محوریت «قدس و مسجد الاقصی»

برخی اشیای با موضوع «قدس و مسجد الاقصی»
موجود در موزه آستن قدس رضوی