۲۳ مهر ۱۳۹۴

پیوستن ایران به اتحادیه جهانی پست

یک نمونه از پاکت نامه با یک قطعه تمبر5 شاهی ایران و یک قطعه تمبر 8 کوپکی روسیه

تألیف محمّد رضا شاهرودی زاده
کارشناس تمبر و تاریخچه پستی اداره پژوهش و معرفی آثار
 

پست ممالک محروسه ایران در تاریخ 1 سپتامبر 1877 برابر با 10 شهریور 1256 در بیست و نهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار1264 تا 1313 قمری (1227 تا 1275 خورشیدی) با تلاش‌های شوالیه گوستاو ریدرر فون داکسبرگ (از کارمندان عالی رتبه پست اتریش که در تاریخ 15 دی ماه 1253 خورشیدی به عنوان مستشار پستی وارد ایران شد و دو سال بعد رئیس کل چاپارخانه های ایران گردید) به اتحادیه جهانی پست پیوست.
گفتنی است پیش از عضویت ایران در اتحادیه جهانی پست، پاکت نامه‌هایی که به خارج از کشور ارسال می‌شدند با همان نرخ پستی داخلی 5 شاهی، در ابتدا به جلفا در روسیه حمل شده و در آنجا پیرو معاهده‌ای دوجانبه بین پست ایران و روسیه، با دریافت یک قطعه تمبر 8 کوپکی به مقصد ارسال می‌شدند.
اتحادیه جهانی پست در تاریخ نهم اکتبر 1874 (هفدهم مهرماه 1253) در شهر برن، پایتخت سوئیس، تأسیس شد و در سال 1969میلادی، کنگره این اتحادیه در شهر توکیو، ژاپن، این روز را «روز جهانی پست» نامید.
اتحادیه جهانی پست از نظر قدمت، دومین سازمان بین المللی در جهان است که در حال حاضر 192 کشور عضو دارد.