۶ تیر ۱۳۹۷

معرفی آثار با موضوع شهید دکتر بهشتی و شهدای 7 تیر 1360

1.    لوح یادبود شهدای هفتم تیر 1360، ابعاد: 22×29 سانتی‎متر، اهدایی: در سال 1391 شمسی.
2.    تابلو خوشنویسی، به خط علی‎اشرف والی، با عنوان «ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند، شهید بهشتی»،  ابعاد: 107×15 سانتی متر، اهدایی در سال 1364 شمسی.
3.    نشان یاد بود دانشگاه شهید بهشتی، قطر: 35 سانتی‎متر، اهدایی در سال 1384 شمسی.
4.    تمبر یادبود شهادت دکتر بهشتی و واقعه هفتم تیر.

تهیه و تنظیم: اداره پژوهش و معرفی آثار معاونت امور موزه‎ها