۳ شهریور ۱۳۹۷

معرفی برگی از گنجینه قرآنی موزه آستان قدس رضوی

حدود ۱۴۴۰ سال پیش بود که قرآن، کتاب آسمانی آخرین دین الهی بر حضرت محمد فرو فرستاده شد و در طی ۲۳ سال با نزول تدریجی تکمیل شد.
 پس از آن بود که افرادی با عنوان حافظان و کاتبان در میان مسلمانان مشهور شدند که به حفظ آیات ارزشمند قرآن می پرداختند و به کتابت این نشانه‌ها مشغول می‌شدند. یکی از برجسته‌ترین حافظان و کاتبان قرآن، امام علی(ع) نخستین امام شیعیان بودند.
در موزه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی قرآنی خطی و قدیمی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد که در سال ۹۶۶ شمسی، مصادف با 1008 قمری از طرف شاه عباس صفوی، توسط شیخ بهاءالدین محمد(شیخ بهائی)، کاتب وقف‌نامه قرآن، به آستان مقدس و ملکوتی حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) اهدا شده است.
عبارت وقف‌نامه كه به خط و امضای شيخ بهائی در تاريخ جمادی الاول سال ۱۰۰۸ مزين شده است به این شرح است: «هوالحق، هذا الجزء من القرآن المجيد الذّی هو بشريف خط سیّد الاوصياء و حجه الله علی اهل الارض و السّماء نفس الرّسول و زوج البتول و ابی السبطين و امام الثقلين المخصوص باختصاص انّما وليكم الله المعزز باعزاز من كنت مولاه فعلیّ مولاه. سلام من الرحمن نحو جنابه / فانّ سلامی لايليق ببابه وقف علی الروضه المنوره المقدسه المطهره الرضيه الرضويه علی ساكنها الف صلوه وسلام وتحیّه والواقف هو تراب اعتابها والمفتخر بخدمه بابها ... وكان ذلك فی شهر جمادی الاول سنه الف وثمان من الهجره، حرّره تراب اقدا ‍(بريدگی) العتبه المقدسه الرضويه بهاء الدين محمد العاملی عفی عنه.» هر صفحه از اين مصحف دارای پانزده خط با اعراب واعجام و تنوين است كه اندازه سطر آن 16× ۲۵ سانتیمتر است. دو صفحه ما قبل آخر قرآن منسوب به دستخط حضرت علی(ع) با حاشيه پهن گره‌دار است به اين معنی كه صفحه اول نه سطری و صفحه دوم هشت سطری است. صفحه آخر اين قرآن دارای دو خط است؛ سطر اول عبارت «كتبه علی بن» و سطر دوم «ابی طالب» درج شده است. این اثر نفیس، از نظر کتابت نسبت به دیگر آثار قرآنی این موزه، چشم‌نواز‌تر است. این جزوه قرآنی بی‌نظیر به خط کوفی ممتاز 15 سطری در 69 ورق از جنس پوست به رنگ نخودی روشن در ابعاد 32×23 سانتی‌متر نوشته و با تیماج مجلد شده است. این مصحف شامل سوره‌‌های هود تا کهف (جزءهای 12 تا 16) است که با آیه یک سوره هود «بسم الله...» شروع و با آیه 110 سوره کهف «... ولایشرکبعباده ربه احداً» و «کتبه علی ابن‌ابیطالب» به اتمام می‌رسد.