۱۳۹۴-۰۶-۱۰

پایان نامه های هنر

1. عنوان : پژوهشی در زندگی و آثار هنرمندان هنر های سنتی جنوب خراسان (طبس ، بیرجند ، گناباد)/ 1379   
موضوع : هنر
دانشجو: زهرا روحانی           دانشگاه : مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج (ع) مشهد
کد دیوئی: پ 779 ر 700/95582

2. عنوان : رویکردی به هنر و زیبایی در آرا دو متفکر شرقی مولوی و بیدل دهلوی/ دی 1384     موضوع : پژوهش هنر
دانشجو: حمید نصر آبادی       دانشگاه : دانشگاه شاهد -دانشکده هنر
کد دیوئی: ر 455 ن 701/17

3. عنوان : ارزش های فنی و هنری منبر مسجد گوهر شاد/ 1381      موضوع : هنر
دانشجو: طیبه حسینی طباطبائی        دانشگاه : مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج (ع) مشهد
کد دیوئی: الف 594 ح 736/4

4. عنوان : پژوهشی در هنر فولاد سازی صفوی (مجسمه های طلا کوب) / 1388-89     موضوع : هنر فولاد سازی
دانشجو: ابراهیم سلگی         دانشگاه : کاشان - دانشکده معماری و هنر
کد دیوئی: ب 665 س 739/0955

5. عنوان : نقوش مورد استفاده در تزئینات چوبی دوره های ایلخانی و تیمور/ مرداد1384     موضوع : هنر
دانشجو: وحید خامی زاده        دانشگاه : جامع علمی-کاربردی سازمان صنایع دستی ایران
کد دیوئی: ن 235 خ 745/4

6. عنوان : بررسی تاریخی و هنری دربهای حرم امام رضا(ع)/ 80-1379         موضوع : هنر
دانشجو: بهارک بیگناه                 دانشگاه : دانشگاه الزهرا- دانشکده هنر
کد دیوئی: ب 962 ب 745/44917671

7. عنوان : شیوه های ساخت و تزئین قلمدان/ تیرماه 1379             موضوع : هنر
دانشجو: محمد جعفر قدرتی         دانشگاه : مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج (ع) مشهد
کد دیوئی: ش 418 ق 745/59

8. عنوان : بررسی تاثیر تزئینات نگاره های باز مانده از مانویان در تزئین قرآن های قرون اولیه اسلامی موجود در موزه قرآن امام رضا (ع)/ آذر 1390      موضوع : هنر
دانشجو: ابوالفضل صادق پور فیروزآباد             دانشگاه : دانشگاه شاهد -دانشکده هنر
کد دیوئی: ب 181 ص 745/4

9. عنوان : احوال و آثار یاقوت مستعصمی و ابن بواب/ 1381          موضوع : هنر
دانشجو: سید نحمد رضا زرقانی         دانشگاه : مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج (ع) مشهد
کد دیوئی: س 574 الف فا 745/719

10. عنوان : بررسی تئاتر معاصر خراسان/ آذر 1388          موضوع : هنرهای نمایشی
دانشجو: مذهب یوسفی        دانشگاه : دانشگاه هنر - دانشکده سینما تئاتر
کد دیوئی: ب 431 م 792/095582

11. عنوان : اصناف و پیشه وران در عصر صفوی/ اسفند 1380         موضوع : هنر و صنعت
دانشجو: غلامرضا ولوی        دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: الف 752 و 955/071

12. عنوان : پژوهشی در باره ضریح امام رضا در موزه آستان قدس رضوی/دی ماه 1392       موضوع : هنر
دانشجو: اسراء صالحی            دانشگاه : دانشگاه کاشان - دانشکده معماری و هنر

13. عنوان : هم آوایی و ارتباط عناصر بصری در کتیبه های حرم رضوی / تیرماه 1393        موضوع : هنر
دانشجو: ملوسک رحیم زاده تبریزی          دانشگاه : دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا

14. عنوان : بررسی فرم و نقش قفل های موزه آستان قدس رضوی/ 1393        موضوع : هنرهای کاربردی
دانشجو: زهرا علی مندگاری        دانشگاه : دانشگاه سمنان- دانشکده هنر

15. عنوان : بررسی و تحلیل نقاشی های خیالی نگاری موجود در موزه آستان قدس رضوی/ 1392    موضوع : پژوهش هنر
دانشجو: مهنوش غفوریان            دانشگاه : دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده هنر

16. عنوان : بررسی گل و مرغ در موزه و کتابخانه آستان قدس/ 1390           موضوع : هنر
دانشجو: فهیمه فرزانه             دانشگاه : دانشگاه شاهد -دانشکده هنر

17. عنوان : بررسی و مقایسه روشنایی و اشیاء مربوطه درحرم امام رضا در دوره های صفوی و قاجار/ 1390       
موضوع : هنرهای کاربردی
دانشجو: روح افزا قدوسی         دانشگاه : دانشگاه هنر- دانشکده هنرهای کاربردی

گالری تصاویر