۹ شهریور ۱۳۹۴

پایان نامه های سفال و کاشی

1. عنوان : سفال گونه نقش کنده در گلابه ،سیر تحول و جایگاه آن در روابط فرهنگی اقتصادی ایران دوران اسلامی با تکیه بر یافته های سفالین منطقه الموت/ تابستان 1388    موضوع : سفال
دانشجو: آقایان : دکتر محمد لامعی رشتی و دکتر احسان اشراقی       دانشگاه : دانشگاه تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کد دیوئی: س 171 ش 738/0955

2. عنوان : بازتاب هنر و اندیشه اسلامی در سفالینه های ایران/ تابستان 1381      موضوع : سفال
دانشجو: شهلا زارع                 دانشگاه : مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج (ع) مشهد
کد دیوئی: ب 13 ز 738/1

3. عنوان : مطالعه تطبیقی تحلیلی نقوش سفالینه های عصر اسلامی موزه آستان قدس رضوی /1391-92           موضوع : سفال
دانشجو: لیلا محمدی فرد                     دانشگاه : دانشگاه سوره -دانشکده هنر
کد دیوئی: م 35 م 738/0955

4. عنوان : ساترابهای کتیبه نقش رستم / 1354-55             موضوع : باستان شناسی
دانشجو: پروین نادریان                دانشگاه : دانشگاه تربیت معلم

5. عنوان : نقش و رنگ درکاشیهای دوره صفوی حرم مطهر امام رضا و مقایسه آن با بناهای هم دوره در اصفهان/تابستان 1391         موضوع : کاشی
دانشجو: بهاره مقدم           دانشگاه : دانشگاه آزاد ابهر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی