۱۳۹۴-۰۶-۱۰

پایان نامه های معماری

1. عنوان : هنر آیینه کاری و بررسی پیشینه آن در حرم مطهر امام رضا (ع)/1381    موضوع : تزئینات معماری
دانشجو: میترا انوشیروانی         دانشگاه : مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج (ع) مشهد
کد دیوئی: هـ914الف 097/7672

2. عنوان : بررسی نقوش هندسی و گره های حرم مطهر امام رضا (ع)/ 1381     موضوع : تزئینات معماری
دانشجو: مریم رضائیان- محمد صادقی           دانشگاه : مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج (ع) مشهد
کد دیوئی: ب575 ر 297/7672

3. عنوان : تاریخ هنر و معماری اسلامی دوره مغولان هند (گورکانیان)/ 1381      موضوع : معماری
دانشجو: امیر حسین رضایی مزینانی       دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: ت 581 ر 720/954

4. عنوان : طراحی معماری موزه محرم و عاشورا در اردبیل با تاکید بر نماد های آیینی/1391     موضوع : معماری
دانشجو: زهرا دانش آرانی        دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی-دانشکده هنر و معماری
کد دیوئی: ط 241 د 722/52

5. عنوان : تاریخ هنر معماری عثمانی/1381          موضوع : معماری
دانشجو: مریم یزدی              دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: ت 52 ی 709/561

6. عنوان : شکل گیری گنبد در فضا های معماری ایران/1377-78     موضوع : معماری
دانشجو: سید محسن حسینی       دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: ش 577 ح 720/955

7. عنوان : معماری اسلامی در خراسان از سلجوقیان تا صفویه/1378      موضوع : تزئینات معماری
دانشجو: فرح رخشانی فرد              دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: م 434 ر 720/955

8. عنوان : معماری مساجد دوره خوارزمشاهی خراسان/1373-1374        موضوع : معماری
دانشجو: پریوش اکبری             دانشگاه : دانشگاه تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کد دیوئی: م 685 الف 726/2095582

9. عنوان : بنا های تاریخی ایران در سفر نامه ها (از آغاز اسلام تا پایان عصر صفویان)/ 1378       موضوع : معماری
دانشجو: محمود خواجه میرزا         دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده الهیات و معلرف اسلامی
کد دیوئی: ب 781 خ 955/0043

10. عنوان : ابنیه و آثار تاریخی، مذهبی آسیای مرکزی/1380           موضوع : معماری
دانشجو: فرزانه سعادتی فر           دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: الف 546 س 958

11. عنوان : دستیابی به چگونگی روشنایی به حرم امام رضا(ع)/ 1390      موضوع : معماری
دانشجو: روح افزا قدوسی           دانشگاه : دانشگاه هنر-دانشکده هنر های کاربردی
کد دیوئی: ب455 ق 297/7672

12. عنوان : طراحی مدرسه هنر و معماری (با محوریت تلفیق فضای سبز و معماری)/ 1392     موضوع : معماری
دانشجو: دکتر حمید رضا عامری سیاهویی       دانشگاه : پیام نور - دانشکده معماری
کد دیوئی: ط 547 خ 727/047

13. عنوان : بنا های زمان ساسانیان / 1358      موضوع : معماری
دانشجو: فاطمه ایزدی         دانشگاه : دانشگاه مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

14. عنوان : هنر معماری درعهد صفویه / 2534-35           موضوع : هنر و معماری
دانشجو: محمد ولد بیگی          دانشگاه : دانشگاه فردوسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گالری تصاویر