۹ شهریور ۱۳۹۴

اهداء کنندگان آثار به موزه قرآن و نفایس

از اینکه از چه زمانی وقف در آستان قدس رضوی شروع شده و اولین واقع چه کسی است دقیقا مشخص نیست، اما در سال 327ق کشواد بن املاس جزوه قرآنی را وقف حضرت نموده که وقف‌نامه آن داخل جزوه مکتوب است و همچنین سندی در خصوص قدیمی‌ترین امور وقفی غیر منقول موجود می‌باشد که مربوط به وقف‌نامه عتیق علی طوسی در سال 931ق است.

 
ردیف
اهدا کننده
تاریخ
ردیف
اهدا کننده
تاریخ
1  
ابوالقاسم منصور بنمحمد بنکثیر
393ق
2    
محمدصادق زرکش
1249 ش
3   
ابوالبرکات رازی (کاتب)
409 ش
4    
شاه میرزا ولد آقامیرزا یوسف
1255 ش
5   
عایشه بنت‌عبدالله بن‌عبدالرحمن التاجر
538 ش
6   
فتحعلی خان صاحب‌دیوان
1261 ش
7   
علی بن‌ابی‌الفضل
597 ش
8     
رکن‌الدوله محمدتقی میرزا والی خراسان
1263 ش
9    
خواجه مظفر یتکچی استرآبادی
893 ش
10   
ملاجواد
1267 ش
11   
امیر سیدعلی حسینی
913 ش
12   
میرزارضا خان طباطبایی نایینی
1273 ش
13  
سلطان ابراهیم قطب شاه
970ق
14  
منیره خانم دختر میرزایوسف خان مستوفی
1273 ش
15 
شاه عباس صفوی
979 ش
16  
میرزا محمد نوری صدیق‌الملک
1275 ش
17   
ابوالمظفر نورالدین محمد جهانیگیر
983 ش
18   
حاجی شیخ حسن نائب‌الصدر دشتی
1277ش
19   
محمد معصوم کیسی اردوبادی
1040 ش
20   
محمدقلی خان امیرتومان کرکری
1278 ش
21    
سلطان حسین صفوی
1086 ش
22   
گوهر بیات دختر مرحوم احتشام‌الملک
1279 ش
23   
محمدمهدی قزوینی
1089 ش
24   
بدرالدوله (نوه اعتضادالملک)
1282 ش
25  
بهادر خدایار خان
1115 ش
26   
امیر تومان (سرلشکر) اسماعیل امیرفضلی
1284ش
27   
محمدامین شریف فاضل نیشابوری رکن‌الدوله
1137 ش
28   
طلعت‌السلطنه دختر مدیرالدوله متولی‌باشی آستانه
1287 ش
29   
محمدحسن بن‌جعفر هروی
1182 ش
30    
مرتضی‌قلی طباطبایی نایینی
1298 ش
31   
بی‌بی جان خانم
1184 ش
32   
محمدرضا قزلباش
1314 ش
33   
محمدهاشم کابلی
1195 ش
34   
بزرگ تهرانچی
1315 ش
35   
فتحعلی شاه قاجار
1197 ش
36   
اشرف صدری
1316 ش
37   
حاجی حیدرعلی خان شیرازی
1211 ش
38   
محمد شجاعی همدانی
1318 ش
39  
محمدحسن خان هروی
1218ق
40   
علامه سیدعلی نوری توسط آیت‌الله میلانی
1379ق
41   
محمدشاه قاجار
1222 ش
42   
بانو مهرآسا سپهبدی
1350
43   
محمدقلی شاطرباشی
1236 ش
44   
طاهر نبی زاده
1363
45   
علی‌اکبر قوام‌الملک شیرازی
1237 ش
46  
ظریف تبریزیان
1363
47   
محمدحسن بن‌میرزا اسماعیل گرگانی
1242 ش
48   
عیسی آلفته
1365
49   
غلام‌محمد قندهاری
1243 ش
50   
حسین رزاقی
1368
51   
آقا سید معصوم صحاف (سید عرب)
1245 ش