۱۳۹۴-۰۵-۲۷

عباسعلی پورصفا

آقای عباسعلی پورصفا درز سال 1300 در اصفهان متولد گردید. وی فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبای اصفهان و دارای مدرک درجه یک هنر در طراحی و نقاشی می باشند.
سوابق فعالیتهای آموزشی او:
• به مدت 31 سال رسما" در هنرستان هنرهای زیبا سمت استادی
• شرکت در نمایشگاههای متعدد چه انفرادی و چه گروهی
• شرکت در نمایشگاههای خارج از کشور
مسجد امام اصفهان از آثار اهدائی این هنرمند در گنجنه نقاشی آستان قدس رضوی است .