فیلم

بانی مهر؛ برگزاری کارگاه خوشنویسی نوروز و بهار طبیعت

این برنامه که شامل کتابت دعای تحویل سال و آیات قرآن با مضامین طبیعت و زندگی دوباره است با مشارکت موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی از 5 تا 9 فروردین ماه با حضور انجمن خوشنویسان خراسان رضوی در محل موزه قرآن و گنجینه هدایای رهبری برگزار شد.

۱۹ فروردین ۱۳۹۷