فیلم

گنجینه آفتاب؛ روایت تاریخی آثار با اجرای نمایش در موزه مرکزی

موزه مرکزی آستان قدس رضوی در دومین روز از سال 1397 با حضور گروهی از هنرمندان برجسته عرصه نمایش، 5 اثر انتخاب شده موزه تاریخ حرم رضوی به لحاظ تاریخی و فرهنگی را با زبان نمایش و به صورت روایی برای بازدید کنندگان روایت کرد.

۱۹ فروردین ۱۳۹۷