۱۳۹۴-۰۶-۰۹

اهداء کنندگان آثار به گنجینه اسکناس

وقف و اهداء یکی از امور نیکو و پسندیده است که اثرات و برکات آن در این دنیا نصیب افراد جامعه و در آخرت باقیات و صالحات خواهد بود. آستان قدس رضوی به علت وجود مضجع شریف حضرت شمس و الشموس؛ علی بن موسی الرضا علیه‌السلام همواره کانون توجه افرادی است که از روی اخلاص و صدق نیت بخش یا تمام مایملک خود را وقف سرکار فیض آثار می‌نمایند. موزه‌های آستان قدس رضوی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از ابتدای تأسیس تاکنون، پذیرای هدایا و وقفیات خیّران داخلی و خارجی بوده است.

 
ردیف
اهدا کننده
تاریخ
1   
 غلامحسین تقی نژاد کاشانی
1372 تا 1384
2    
ناصری پور طوسی
1382
3   
دکتر حبیب ا.. عصاره
1385
4   
علی سید هاشم (از کویت)
1385
5   
حسین سیدعلی العوانی
1385 و 1386
6   
جواد محمدی پارسا
1386
7     
رضا محمدی
1386
8   
علی اکبر گلبدوش
1383
9    
اداره نشر اسکناس بانک مرکزی ایران
1390