۲۷ شهریور ۱۳۹۷

ایران بنیانگذار نخستین شبکه پستی در جهان باستان است

کارشناس پژوهش‌های تمبرشناسی و تاریخچه پستی معاونت امور موزه های آستان قدس رضوی گفت: «هخامنشیان در ایران باستان بنیانگذار نخستین شبکه پستی سازمان یافته در جهان بودند».
محمدرضا شاهرودی‌زاده کارشناس پژوهش‌های تمبرشناسی و تاریخچه پستی معاونت امور موزه‌های آستان قدس رضوی کوروش کبیر و داریوش اول هخامنشی  را بنیانگذاران نخستین شبکه پستی در جهان باستان عنوان کرد.
شاهرودی زاده در کارگاه آموزشی «مقدمه‌ای بر تمبرشناسی» که با حضور کارشناسان و مدیران موزه آستان قدس رضوی برگزار شد، ابعاد مختلف شکل گیری پست و استفاده از تمبر را در شبکه های پستی جهان تشریح کرد.
وی در خصوص عوامل پیدایش تمبر در مراوادت پستی گفت: در گذشته کرایه پستی عمدتا بر مبنای مسافت پیموده شده توسط نامه رسان برای تحویل نامه به گیرنده و وزن نامه محاسبه می شد و هزینه های پستی از مردم زمان تحویل انجام می گرفت که بسیاری از پرداخت آن امتناع می کردند و این عامل سبب ایجاد تمبر برای پرداخت هزینه پست قبل از ارسال شد.
این کارشناس تمبر، سررولاند هیل را مخترع پنی سیاه نخستین تمبر پستی جهان در سال 1840 میلادی معرفی کرد که الصاق آن روی پاکت نامه به معنای پرداخت هزینه ارسال نامه ای به وزن نیم اونس به سراسر انگلستان بود.
وی گفت: یک قطعه از این تمبر نفیس و تاریخی توسط دکتر محمد تقی رضوان پرادان پزشک مسلمان انگلیسی در 3 آبان ماه 1386 به گنجینه تمبر و تاریخچه پستی استان قدس رضوی اهدا شده است.
محمدرضا شاهرودی زاده همچنین نخستین تمبرهای پستی منتشر شده در آسیا را متعلق به استان سند در هندوستان در سال 1852 م عنوان کرد و افزود: « افغانستان و ایران جزو نخستین کشورهای آسیایی بودند که در سال  1870 میلادی مبادرت به چاپ و انتشار و استفاده از تمبر پستی کردند».
کارشناس پژوهش های تمبرشناسی و تاریخچه پستی معاونت امور موزه های آستان قدس رضوی، نام کشور، موضوع انتشار، سال انتشار، طرح یا تصویر تمبر، بها اسمی، دندانه، فیلیگران یا واترمارک و در مواردی نام چاپخانه و نام طرح را مواردی عنوان کرد که در هر تمبری قابل رویت است.
محمدرضا شاهرودی زاده همچنین دکتر جان ادواردگری مسئول دپارتمان جانورشناسی موزه بریتانیا را پدر مجموعه داری تمبر در جهان معرفی کرد که هم زمان با انتشار نخستین تمبر در جهان در سال 1840، اقدام به جمع آوری تمبرهای پستی کرد.
گفتنی است مبدا زمانی آغاز خدمات پستی در جهان، سرویس های پستی نخستین درجهان، ابزار اولیه نامه نگاری های نخستین، عوامل زمینه ساز پیدایش تمبر، آناتومی تمبر، انواع تمبر، مروری بر انواع روش های چاپ تمبر، تعریف فیلاتلی و انواع کاغذ چاپ تمبر ازجمله موضوعاتی بود که در این کارگاه بدان پرداخته شد.