۲۸ فروردین ۱۳۹۸

کارگاه «آشنایی با سیر تحول تذهیب»

كارگاه آموزشي «آشنايي با سير تحول تذهيب» با حضور کارشناسان سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در محل موزه مرکزی حرم مطهر برگزار شد.
در این کارگاه مريم حبيبي قائنی کارشناس هنرهای تجسمی ضمن معرفی شاخصه های مختلف تذهیب، این آرایه هنری را تبیین و تشریح کرد.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی این هنر، سرآغاز آن را دوره پیش از تاریخ دانست که در سیر تاریخ تحولات خاصی را پشت سر گذاشته است.
حبیبی پیدایش این هنر در ایران را به دوره پیش از اسلام و حکومت ساسانی منسوب کرد و گفت: با توجه به جایگاه هنر در این تمدن، ایرانی ها کتاب های خود را مصور می کردند.
وی در این خصوص به ارائه تصاویر پرداخت و سیر تحول این هنر در این دوره از تاریخ ایران را تشریح کرد.
حبیبی همچنین تذهیب های اولیه در اسلام را متعلق به قرون 2و3 عنوان کرد و گفت: تا پیش از این قرآن ها اغلب ساده بوده و پس از آن رنگ طلائی به عنوان نماد خورشید رنگ قالب در تذهیب این کتاب آسمانی بوده است.