۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازسازی تنور دوره تیموری در کارگاه مرمت آستان قدس

تنور مکشوفه در گودبرداری اطراف مسجد گوهرشاد، به همت اداره مرمت و حفظ آثار آستان قدس رضوی بازسازی شد و به‌زودی رونمایی می‌شود.
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان ‌قدس‌ رضوی، رئیس اداره حفاظت و مرمت آثار این سازمان خبر داد: تنوری که به‌تازگی در گودبرداری شبستان نهاوندی مسجد گوهرشاد کشف و استخراج شده است و قدمت آن به عهد تیموری برمی‌گردد، به همت مرمت‌کاران متخصص این اداره، در چند مرحله بازسازی و مرمت شد و به‌زودی در مراسمی رونمایی می‌شود.
علی‌اصغر ثابت‌جازاری افزود: اقداماتی که روی این تنور انجام گرفت، برداشتن رسوبات از بدنۀ تنور، وصالی قطعات آسیب‌دیده، بازسازی قسمت‌های کسری بدنه و ترمیم شکل کلی تنور بود.
وی تصریح کرد: این تنور در کنار یکی از ستون‌های شبستان مسجد گوهرشاد، در عمق دو متر پایین‌تر از سطح شبستان یافت شده که پس از بازسازی، در موزۀ مردم‌شناسی حرم رضوی به نمایش درآمده و به‌زودی طی مراسمی از آن رونمایی می‌شود.
گفتنی است که تنوری دیگری نیز در مجاورت تنور قبلی به دست آمده است که هر دو تنور در موزۀ مردم‌شناسی آستان قدس رضوی در معرض نمایش عموم قرارخواهد گرفت.