۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

در هفتمین سه‌شنبۀ فرهنگی، قرآن با دستخط منسوب به حضرت علی(ع) رونمایی می‌شود

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان ‌قدس‌ رضوی، در هفتمین سه‌شنبۀ فرهنگی این سازمان از قدیمی‌ترین قرآن کامل دست‌نویس جهان که منسوب به دست‌خط امام‌علی(ع) است رونمایی می‌شود. این نسخه که یکی از مهم‌ترین منابع تحقیقاتی جهان و متعلق به دوران نخست اسلامی است، در سال 1009هجری به دست شاه عباس صفوی وقف حرم مطهر امام‌رضا(ع) شده و وقف‌نامۀ آن را شیخ بهایی در پشت برگ اول نسخه کتابت کرده است. این نسخه به خط کوفی 16سطری و بر روی پوست کتابت شده است.
مراسم رونمایی از این مصحف شریف، سه‌شنبه ساعت 10 صبح در گنجینۀ قرآن و نفایس موزۀ آستان قدس رضوی واقع در صحن کوثر حرم مطهر برگزار خواهد شد و حضور برای عموم آزاد است.