۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگاه «آداب و رسوم و مشاغل فراموش شدۀ روستایی»

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان ‌قدس‌ رضوی، در دومین روز از هفتۀ میراث فرهنگی و روز جهانی موزه، نشست کارگاهی با عنوان آداب و رسوم و مشاغل فراموش شدۀ روستایی در موزۀ مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد. در این نشست، رجبعلی لباف خانیکی، باستان‌شناس و مديركل سابق ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي با ذکر آداب و رسوم پیشین روستای خانیک گناباد به ارائۀ سخنرانی پرداخت. وی با بیان اینکه این روستا تا چند سال پیش از این، به عنوان منطقۀ نمونه برای مطالعات باستان‌شناسی و مردم‌شناسی درخور توجه بود، به شرح رسوم فراموش شدۀ این روستا همچون هیزمی، کشاورزی، رنگ‌سازی پارچه، تبرک و قداست گندم، کاکُل‌بُری و خانۀ خیرات پرداخت.