۱۳۹۸-۰۳-۰۸

رونمایی یکی از قدیمی‌ترین و نفیس‌ترین نسخه‌های نهج البلاغه جهان

یکی از قدیمی‌ترین و نفیس‌ترین نهج البلاغه ‏های جهان همزمان با ایام شهادت مولای متقیان امام علی(ع) در دهمین برنامه «سه شنبه‌های فرهنگی» رونمایی شد.
در این مراسم که در موزه قرآن و نفایس و هدایای مقام معظم رهبری برگزار شد، قدیمی‌ترین نهج البلاغه تاریخ‌دار مجموعه نسخ خطی آستان قدس رضوی مربوط به قرن 6 و به خط محمد بن محمد بن احمد النقیب که در سال 544 کتابت شده است، رونمایی شد.
این نسخه که توسط مرحوم فاضل خان در 1065 وقف کتابخانه آستان قدس رضوی شده، دارای 174 برگ با عناوین شنگرف و زنگار، به خط نسخ معرب 17 سطری کتابت شده است و علاوه بر متن کامل نهج البلاغه در انتهای کتاب درباره نقش مهرهای حضرت علی(ع) و تجلیل از نهج البلاغه مطالبی عنوان شده است.
یکی دیگر از قدیمی ترین نهج البلاغه گنجینه رضوی مربوط به نیمه نخست قرن 5 است که به خط نسخ ممتاز 15 سطری به شیوه ابن ابواب کتابت شده است.
این نسخه دارای 170 برگ است که با نسخه های به خط سید رضی مقابله شده و عناوین آن به خط ثلث جلی، کاغذ حنایی آهار مهره سمرقندی، معلق به حواشی مختصر و وقفی فخرالدین نصری امینی در سال 1356 است.
نهج البلاغه نفیس دیگر این مجموعه کتابت شده در ذیقعده 631 به خط حسن بن محمد بن عبدالله الرواندی است که به خط کهن 13 سطری و به شیوه ابن ابواب در 226 برگ کتابت شده و از نظر قدمت کتابت کامل بودن و تزیینات نفیس و با ارزش است.
منتخب نهج البلاغه نسخه نفیس دیگری است که جامع آن را در سه مقصد و یک خاتمه گردآوری کرده که از ویژگی‌های این نسخه خط نسخ نسبتا عالی به سبک یاقوت مستعصمی است که در سال 759 کتابت شده است.
همچنین از دیگر نفایس این مجموعه می توان به نهج البلاغه به خط نسخ 13 سطری اشاره کرد که توسط علی بن علی موسوی الطبری در تاریخ 777 ه ق کتابت شده است.
کتابخانه آستان قدس رضوی با پیشینه یک هزار و یکصد ساله خود و با توجه به انتساب امام علی بن موسی الرضا(ع) از غنای خاصی برخوردار است و تعدادی بیش از 750 نسخه نفیس از نهج البلاغه خطی و چاپ سنگی با شروح و حاشیه تعلیقیه و ترجمه را فراهم آورده که در نوع خود بی نظیر است.

جهت مشاهده گزارش تصویری مراسم کلیک کنید.