۲۷ خرداد ۱۳۹۸

سه شنبه فرهنگی-5 (معرفی نفایس گنجینه رضوی)

معرفی نسخ خطی تألیفی و وقفی شیخ بهایی و کهن ترین اسناد آستان قدس رضوی

جهت دریافت بروشور معرفی، فایل ضمیمه را دانلود نمایید.