۱۳۹۸-۰۳-۲۷

سه شنبه فرهنگی-7 (معرفی نفایس گنجینه رضوی)

معرفی قدیمی ترین مصحف کامل جهان با دستخط منسوب به حضرت علی علیه السلام

جهت دریافت بروشور معرفی، فایل ضمیمه را دانلود نمایید.