اخبار

نمایش بازوبندهای پهلوانی در گنجینه مدال
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای بازوبندهای پهلوانی در گنجینه مدال موزه آستان قدس رضوی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. مسئول گنجینه مدال آستان قدس رضوی بازوبند پهلوانی جهان‌پهلوان