اخبار

موزۀ تخصصی اسناد ایجاد می شود
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان ‌قدس‌ رضوی، رئیس این سازمان در حاشیۀ رونمایی از اسناد نقاره‌خانۀ حرم مطهر رضوی از ایجاد موزۀ تخصصی اسناد در آیندۀ ن
اسناد قدیمی ترین نقاره‌خانۀ مذهبی رونمایی شد
۲۱ اسفند ۱۳۹۷
در دومین سه‌شنبۀ فرهنگی سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی از اسناد کهن نقاره‌خانۀ حرم مطهر رضوی رونمایی شد. به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان ‌قدس‌
اسناد نقاره‌خانۀ حرم رضوی رونمایی می‌شود
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
در دومین سه‌شنبۀ فرهنگیِ کتابخانۀ آستان قدس رضوی از اسناد نقاره‌خانۀ حرم مطهر رضوی رونمایی می‌شود. به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان ‌قدس‌ رضوی، مجمو
اسناد نقاره‌خانۀ حرم رضوی رونمایی می‌شود
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
در دومین سه‌شنبۀ فرهنگیِ کتابخانۀ آستان قدس رضوی از اسناد نقاره‌خانۀ حرم مطهر رضوی رونمایی می‌شود. به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان ‌قدس‌ رضوی، مجمو
خاندانی که با وقف قرآن ماندگار شدند
۱۵ اسفند ۱۳۹۷
شهروند تهرانی، قرآن خطیِ  400 سالۀ خود را وقف آستان قدس رضوی کرد.