راهنمای بازدید

درب ورودی موزه قرآن
ساعت بازدید: •    موزه مرکزی        -    در ایام عادی سال:  8:00 صبح تا 17:45 عصر       -    در تعطیلات نوروز و تابستان: 8:00 صبح تا 20:45 شب •    موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) و تالار آثار استاد فرشچیان •    موزه فرش •    موزه مردم شناسی       -    همه روزه: 8:00 صبح تا 12:30 ظهر بهاء بلیط ورودی: •    موزه مرکزی و موزه فرش (یک بلیط)       -    برای بازدید کنندگان داخلی: