سایر موضوعات

بررسی تاثير عوامل اجتماعی بر نگرش زائران حرم مطهر امام رضا (عليه‌السلام) نسبت به موزه‌های آستان قدس رضوی / 1394
دانشجو: محمدحسن محمدیان
دانشگاه: دانشگاه آزاد قوچان
کد دیوئی: ب 353 م 708/955822
سنتز و شناسايی نانو ذرات کلسيم هيدروکسيد جهت حفاظت از آثار تاريخی کاغذی (اسيدزدايی و استحکام بخشی) / 1393
دانشجو: مریم باقرپور
دانشگاه: دانشگاه آزاد مشهد
کد دیوئی: س 238 ب 620/5
پایان نامه
معرفی و بررسی وسايل شستشو و غباررويی حرم مطهر رضوی (موجود در موزه آستان قدس رضوی) / 1393
دانشجو: مصطفی حسن زاده
دانشگاه: دانشگاه سوره- دانشکده هنر
کد دیوئی: م 526 ح 069/53
پایان نامه
مطالعه تطبیقی تحلیلی نقوش سفالینه های عصر اسلامی موزه آستان قدس رضوی / 92-1391
دانشجو: لیلا محمدی فرد
دانشگاه: دانشگاه سوره- دانشکده هنر
کد دیوئی: م 35 م 738/0955
پایان نامه
مطالعه و بررسی فنی پرچم (واقعه جهاد اسلامی عشایر عرب خوزستان علیه استعمار انگلستان در جریان جنگ جهانی اول 1293 هـ ش) و ارائه طریق حفاظت و نگهداری این نوع آثار / 1391
دانشجو: فائزه باغانی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی وا حد تهران مرکزی- دانشکده هنر و معماری
کد دیوئی: م 229 ب 929/920955
پایان نامه
نقش و رنگ در کاشی های دوره صفوی حرم مطهر امام رضا (ع) و مقایسه آن با بناهای هم دوره در اصفهان / 1391
دانشجو: بهاره مقدم
دانشگاه: دانشگاه آزاد ابهر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کد دیوئی: -